RAMI NUSEL & CO | ADVOCATES AND NOTARY                  
 
 
 
 

עו"ד רמי נוסל הינו בעל ניסיון של למעלה מ - 20 שנה בהקמה ובליווי של חברות הזנק ( חברות  סטארט אפ ).
(Start up companies ).

משרדנו מטפל בכל ההיבטים המשפטיים הקשורים להקמת סטארט אפ החל מהסכם המייסדים, הסכמים ראשונים בין בעלי מניות, הסכמי העסקה של בעלי תפקידים ראשונים בחברה, הסכמי סודיות, הסכמי השקעה וכד'.


השלבים הראשונים בקמת חברת סטארט אפ:

מבחינה משפטית אין הבדל עקרוני בין הקמת חברת סטארט אפ לבין הקמת על עסק אחר מלבד העובדה שכבר ממועד ההקמה יש להיערך כראוי  לשמירה על זכויות הקניין הרוחני של החברה ויש להיערך בצורה נכונה לגיוסי כספים אשר הנם הכרחיים כמעט בכל חברת סטארט אפ.

המיוחד מבחינה משפטית בהקמת סטארט אפ הוא שברור שמשקיעים ועובדים נוספים יצטרפו במהלך השנים. אין המדובר בעסק "סגור" אשר בעליו ורק הם ימשיכו להיות בעלי המניות היחידים בו אלא שיש להתנהל בצורה אשר תבחן בוודאות בעתיד על ידי משקיעים ו/או שותפים אחרים.

רישום חברת סטארט אפ

רישום חברת הסטרט אפ ברשם החברות מחייבת הערכות מיוחדת האופיינית לצרכים העתידיים של הסטרט אפ וזאת על מנת למנוע בירוקרטיה מיותרת בעתיד מול רשם החברות. יש לוודא רישום הון מניות רשום גדול ולפחות שני סוגי מניות. בכורה.

חתימה על הסכם מייסדים

לאחר הקמת החברה ורישומה ברשם החברות יש לפעול לחתימה על הסכם מייסדים אשר הינו חיוני להסדרת היחסים בין הצדדים לפחות עד לכניסת משקיעים לחברה. הסכם המייסדים חייב לקחת בחשבון את הצטרפותם העתידית של משקיעים לחברה ואת כל ההיבטים הכרוכים בכך לרבת דילולים של בעלי המניות הקיימים, אפשרות שלשינויים במבנה ההנהלה והעובדים של החברה, שינויי תנאי שכר וכד'.

הסכם מייסדים נכון בחברת סטארט אפ מקל על המשך הדרך ועל ויכוחים מיותרים בעתיד.

ההגנה על הקניין הרוחני

עם גיבוש פרטני של הרעיון אשר יהווה את הבסיס לפעילות החברה, יש צורך לבחון את דרכי ההגנה על הקניין הרוחני של החברה המתפתח מיום ליום. אכן הבחינה הראשונית היא  האם ניתן להגן על הזכויות באמצעות רישום פטנט  אך גם בהעדר אפשרות לרישום פטנט יש לבחון היטב היבטים שונים ומגוונים של הגנה על הקניין הרוחני . משרדנו עובד מול עורכי פטנטים מובילים בישראל, באירופה ובארה"ב אשר יכולים לתת מענה מהיר ויעיל לשאלות המתעוררות בשלבים מוקדמים אלה.

לא פחות חשובה היא ההגנה על הקניין הרוחני של החברה בהסכמי העסקה של עובדיה הראשונים של החברה בפרט ובכל הסכמי העסקה בהמשך דרכה של החברה.

יש לוודא קיומם של סעיפים המבטיחים את זכותה של החברה ובעלותה בכל הקניין הרוחני אשר יפותח על ידי עובדיה במשך הזמן. יש לוודא ויתור מוחלט בלתי חוזר וסופי של כל עובד אן יועץ לכל זכות בקניינה הרוחני של החברה.

 תוכנית עסקית בסיסית לסטארט אפ

עם גיבוש הרעיון ואפשרויות ההגנה על הרעיון יש להכין את  התוכנית העסקית הבסיסית אשר מיועדת בדרך כלל למספר חודשים אשר בסיומה אמורה החברה להיות במצב שבו ניתן יהיה לעניין משקיעים בהשקעה בחברה. תוכנית עסקית, הגם שתמיד ניתנת לשינויים היא חיונית מהיבטים משפטיים וניהוליים.

מסמך סודיות

יש להנהיג נוהג סטנדרטי בחברה לפיו לפני לפני כל מסירת אינפורמציה לצד ג' שהוא יש להחתים את הצד השלישי על מסמך סודיות Non Disclosure Agreement ). (
הגם שקיימים הסכמי סודיות סטנדרטים שניתן להורידם מהאינטרנט אנו ממליצים להיערך בצורה שונה בכל הקשור להסכמי סודיות ולהיבטים שונים של הסכמים אלה.

גיוס הון ראשוני לסטארט אפ

עם הגשמת התוכנית העסקית הראשונה והבשלת התנאים לגיוס ההון הראשוני ( גיוס "פרה סיד" או גיוס "סיד" לפי הצורך ולפי מצב החברה ), יש להיערך לגיוס על ידי הכנת מצגת הכוללת בין היתר את חומר הרקע הקשור למייסדים,השכלתם, ניסיונם, השקפתם באשר ליישום הרעיון על כל הכרות בכך, סקירת השוק והערכת עלויות של אבני הדרך להשקעה בחברה.

גיוס ההון הראשוני יעשה בדרך כלל בסכומים קטנים של מאות אלפי דולרים בודדים אשר יאפשרו לחברה את גיבוש הרעיון, תחילת  הטיפול בהגנה על הקניין הרוחני והגשמת התוכנית העסקית הראשונית.

מסמך עקרונות ההשקעה - Term Sheet

הבסיס המשפטי לכל גיוס הון בחברה הינו מסמך עקרונות ההשקעה מסמך הנקרא  Term Sheet . זהו למעשה מסמך עקרונות לא מחייב על פי מתקשרים החברה ו/או מייסדיה עם המשקיעים הפוטנציאלים.

מסמך העקרונות להשקעה בחברה כולל את כל המרכיבים העקרים בהשקעה לרבות סכום ההשקעה, סוג ההשקעה ( השקעה בהון או הלוואה המירה למניות ) החלק בחברה שיימסר למשקיעים בתמורה להשקעה,מטרות ההשקעה, זכויות המשקיעים אשר בשלב זה יהיו בדרך כלל בעלי מניות מיעוט בחברה ועניינים נוספים אשר יהא להסכים עליהם בהסכם ההשקעה המפורט.

בדיקת נאותות לסטאר אפ-Due Diligence

מטרת מסמך העקרונות היא בין היתר לאפשר למשקיעים הפוטנציאלים תקופה של בדיקת נאותות ( "Due Diligence") ) במהלכה יתחייבו החברה ובעלי מניותיה במשך תקופה הנעה בין 30 ל 60 ימים  שלא לבחון אפשרות של השקעה על ידי משקיעים אחרים ( No Shop"" ).

בדיקת הנאותות נעשית בשלושה מישורים עיקריים: הקניין הרוחני, המצב הכספי, והמצב המשפטי של החברה.

הסכם לרכישת מניות החברה- Share Purchase Agreement

עם סיום בדיקת הנאותות תהא למשקיעים הזכות להשקיע בחברה על פי הסכם השקעה מחייב  "Share Purchase Agreement" )) או לחילופין לנטוש את ההשקעה מכל סיבה שהיא.

 הסכם ההשקעה בחברה הינו במהותו הסכם להקצאת מניות והפקדת תמורתן בחשבון  החברה. הסכם זה מחייב בין היתר  מצגים של החברה ובעלי מניותיה וכן פרוט של תנאי ההשקעה וזכויות המשקיעים.

הסכם הלוואה המירה למניות

דרך נוספת לגיוס הון לחברה הינה על ידי הלוואה אשר במועד מוסכם תוכל על פי בחירת המלווה או להיות מומרת למניות או מוחזרת למלווה. קיימים יתרונות מס ואחרים  להלוואת מסוג זה אשר נהיים נפוצים יותר ויותר בעת גיוס הון לחברות סטארט אפ.

הגם שהסכם זה אינו מקנה למלווים בעלות בחברה באמצעות הקצאת מניות מיידית, המלווים זוכים לזכויות מסוימות המאפשרות להם להיות שותפים בניהול החברה על מנת שבבוא העת אכן תוכל החברה להשיב את הלוואתם או שלחילופין המרת ההלוואה למניות תהא כדאית

RAMI NUSEL © 2018
 Welcome to Rami Nusel & Co.    Find a Law Firm in Israel-Israeli Law Firms    legal services    Enforcement Of Foreign Judgments    contact us